Csakutazás.hu

Érdekmérlegelési teszt

Köszönjük az eddigi bizalmát!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a NeMaradjLe.hu weboldalt 2017.08.31-től a Szallas.hu Kft. üzemelteti, a piac meghatározó szereplőjével karöltve továbbra is kedvezményes utazási ajánlatokat hirdetve.

Amikor korábban a www.csakutazas.hu internetes honlapját felkereste, eközben személyes adataidat is, kérésükre önként átadta a weboldal üzemeltetője számára. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a honlap regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési szabályait az alábbi Érdekmérlegelési teszt tartalmazza.

I. Előzmények

Az e-Business Group Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68. ; Cégjegyzékszám: 08-09-020982; Adószám: 23063534-2-08) mint jogelőd adatkezelő (a továbbiakban: „Jogelőd”) a tulajdonában álló csakutazas.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap), az ahhoz kapcsolódó adatbázist és az ezt felülelő üzletágat értékesítette a Szallas.hu Kft. (Székhely: 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet; Cégjegyzékszám:05-09-022421;Adószám: 23473706-2-05) részére, aki ezen polgári jogi szerződéssel a Jogelőd adatkezelő jogutódjává vált.

A Szallas.hu Kft. mint jogutód adatkezelő (a továbbiakban: „Jogutód”) részéről jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésére annak érdekében került sor, hogy tájékoztassa az Érintetteket

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Jogutód célja, hogy az Érintettek jogérvényesítési lehetőségének biztosítása mellett, amennyiben a hozzájárulás visszavonására az Érintett részéről nem kerül sor, a Honlapon korábban a Jogelőd részére megadott személyes adatok kezelését folytassa a célból, hogy a Honlapon elérhető szolgáltatást a továbbiakban is nyújtsa.

A további külön hozzájárulás nélküli adatkezelés feltétele, hogy a Jogutód jogos érdeke a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon és ezt az Érintettk felé igazolja, amelyet jelen érdekmérlegelési teszt tartalmaz.

II. Az érdekmérlegelési teszt tartalma

Az érdekmérlegelési teszt során a Jogutód:

Jogutód egyértelmű jogos érdeke, a Honlap további üzemeltetése, e célból az ügyfélkapcsolatok fenntartása és elmélyítse. A Honlap további üzemeltetése nem jelenti egyben az arculat, és a Honlap domain nevének fenntartását, hanem a kedvezményes kuponos vásárlási lehetőség további biztosítását jelenti.

III. Adatkezelési célok

A Honlap üzemeltetése során Jogutód az alábbi célokból kezeli az Érintett személyes adatai:

1. Regisztráció kezelése érdekében kezelt adatok:

A Jogelőd részéről a regisztráció során bekért személyes adatok kezelésének célja, az Érintettek azonosítása, a többi Érintettől való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, rendszerüzenet – nem DM tartalmú - küldése.

Jogutód célja a Honlapon ugyanezen cél megvalósítása, egyéb célra a regisztráció során bekért adatokat nem kívánja felhasználni.

A Jogelőd általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, a Honlapon történő önkéntes regisztrációval az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt rendelkezések, illetve a Vásárlási Feltételekben foglalt rendelkezések megismerését követően.

Az érdekek arányosítása:
Tekintve, hogy az adatkezelési cél ugyanaz marad Jogutód esetében is mint Jogelőd esetében, más szolgáltatások nyújtására az adatok nem kerülnek felhasználására és az Érintett bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, az érintetti jogok nem kerülnek olyan mértékben korlátozásra, amely megakadályozná a jogos érdeken alapuló további adatkezelést.

2. Direkt marketing célból kezelt adatok: