Csakutazás.hu

Általános rendelkezések

Szerződés tárgya:
Jelen szerződés a szerződő felek a www.csakutazas.hu webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó jogait és kötelességeit rögzíti.

Szerződő felek:
Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés ) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szallas.hu Zrt. (3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. em.; továbbiakban: Tulajdonos vagy Üzemeltető), mint a www.CsakUtazas.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Vásárló) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége.

A szerződés létrejötte:
A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szerződés ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Vásárlók általi használata a jelen Szerződés elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. A Szerződés legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek menüpontra kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Szerződés változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A szerződés nyelve:
magyar.

A Szolgáltatás részletes leírása, igénybevétel feltételei, menete:

A www.csakutazas.hu olyan webáruház, amelyen az Üzemeltető különböző szálláscsomagokat kínál szerződött partnerei megbízása alapján. A szálláshelyi programcsomagok (továbbiakban: Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon, időkorlát nélkül a készlet elfogyásáig. A honlap ezen termékeket részletes leírással mutatja be. Lehetőség van a készlet erejéig történő vásárlásra különböző szállítási és fizetési mód kiválasztása mellett.

A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói:

A vásárlás menete
A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit, tisztában van a rendelés menetével!

A Termék és a vásárlási mennyiség kiválasztása
A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. A termék kiválasztása a főoldalon a termék ablak teljes felületére való kattintással történik meg. Ezután a termékablakon a mennyiség kiválasztása a MEGVESZEM gomb előtti mezőbe történő szám beírásával lehetséges. A beírt szám nem lehet magasabb, mint az aktuális raktárkészlet illetve maximálisan 5 db. Ezután a MEGVESZEM gombbal folytathatja a vásárlást.

Személyes és számlázási adatok megadása
Személyes és szállítási adatok megadása: itt történik meg a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatok megadása. A személyes és a szállítási adatok megadása kötelező, a számlázási adatok megadása csak abban az esetben kötelező, ha eltér a szállítási adatoktól. Külföldre szóló szállítást, rendelést nem áll módunkban felvenni és elfogadni!

2012. szeptember 1-től az oldal üzemeltetője elektronikus számlát bocsát ki az utalvány ellenértékét felé rendező vásárlók részére. A szállítási illetve számlázási adatok megadásával a vásárló hozzájárul, hogy a részére, az általa megadott email címre a www.szamlazz.hu rendszere által generált elektronikus számla kerüljön kiállításra, melyet ezúton befogad. Amennyiben az elektronikus számla befogadása a vásárló számára nem lehetséges ennek tényéről írásban tájékoztatja az oldal üzemeltetőjét. Az oldal üzemeltetője ebben az esetben vállalja a papír alapú számla kibocsátását. Az elektronikus számla további részleteiről a számlát kibocsátó szolgáltató oldalán talál. (https://www.szamlazz.hu/szamla/?page=gyik&u=0#div-7)

Utalvány fizetési és átvételi módjának kiválasztása:

Az alábbi fizetési és átvételi módok közül választhat, melyekről részletes információt a mód mögötti információs gomb aktiválásával kaphat:

Vásárlás
A Fizetési mód kiválasztása után következik Vásárlási feltételek elfogadása, melyben jóvá kell hagyni a személyes adatokat illetve el kell fogadni a vásárlás feltételeit.

Ezután, a JÓVÁHAGYÁS gomb megnyomása után még egyszer áttekintheti a Vásárlás részleteit. Az adatlapon összefoglalva láthatja az adatokat, melyeken az adatok módosítása gombra kattintva még változtathat. Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek a MEGVESZEM gombra kattintva véglegesítheti vásárlását és az befejezettnek tekinthető és ezután a megadott email címére kap részletes tájékoztatást a vásárlásról és további teendőkről.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Amennyiben valamelyik mező hibás vagy nem elégséges, erről az oldalon tájékoztatást kap a vásárló.

A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a CsakUtazas.hu felelősséget nem vállal.

Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módnak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a NeMaradjLe.hu számára. Vásárló vállalja, hogy Szálláshelyen 7 napon belül esetén a vásárlástól számított legkésőbb 10, azaz tíz napon belül átveszi a terméket, illetve a szolgáltatás igénybevételére jogosító iratokat. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Elállás:

A vásárló a 45/2014. (II. 26.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 20. paragrafusa alapján a szerződéskötéstől számított 14 azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli (e-mail) visszaigazolás megküldése számít.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén az utalvány szolgáltatója köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot ha a Termékben foglalt szolgáltatás igénybevételét az elállási határidő előtt megkezdte.

Szavatosság, jótállás, garancia

Az Üzemeltető a Termékeket a szálláshelyekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a megbízási szerződés megkötésekor meggyőződött arról, hogy az adott szálláshely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a Termék szolgáltatásához.

A szálláshelyekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott csomagajánlatokat az adott szálláshely köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig köteles kártéríteni a Vásárlókat.

Vásárló tudomással bír arról, hogy az adott jogügylet a Vásárló és a szálláshely között jön létre, mivel az Üzemeltető csak közvetítőként jár el, és mint megbízott csak az ügy gondos ellátása a feladata. Abban a nem várt esetben, ha bármely oknál fogva a szálláshely nem teljesítené az értékesített csomagban vállalt kötelezettségét, azért a teljes anyagi felelősség a szálláshelyet terheli a Vásárlóval szemben.

Jognyilatkozat

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok az Üzemeltető tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. §, 61.§-62.§, 84/A. § szakaszai alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat az Üzemeltető engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag az Üzemeltetővel felhasználói szerződés alapján lehetséges.

Az Üzemeltető a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 3.§ - 18.§ szakaszai alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik. A regisztrált Vásárlókról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel az Üzemeltető, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek elfogadásával járul hozzá. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után az Üzemeltető a vele kapcsolatban álló szálláshely számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.

A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Vásárló rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Vásárló minden adatát a rendszerből.

Az Üzemeltető és a Vásárló között a jelen Szerződés alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

A Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Vásárló kéri regisztrációjának törlését, vagy a Vásárlót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

Ha a Vásárló hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Vásárló regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
A Vásárló halálával;
A Szolgáltatás megszűnésével;

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Vásárlók és az Üzemeltető alávetik magukat a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.